Årsmötet 2021

Lördag 17 april 13.00. 

Lördagen 17 april  samlades medlemmar för årsmöte., även detta år i digitalform.  Föreningen har fått en ny ordförande Lotta Liljered.  Kristina Stenborg tackades för ett gediget arbete som ordförande under många år. Hon kommer dock kvarstå som föreningens vice ordförande. 
Styrelsen fick nytt förtroende och ett tillskott i form av Christoffer Sjösten, som valdes som styrelsesuppleant.

Frågor som kommer vara extra aktuella under det kommande året är bl a de om den nya kurs- och timplanen där föreningen kommer fortsätta att arbeta för musikämnet status och ge information och stöd till medlemmar.  Musiklärares arbetssituation och arbetsmiljö är förstås också en viktiga frågor. Digitala rättigheter samt arbete för elever i behov av extra stöd kommer också uppmärksammas extra. 

Medlemsavgiften kommer fortsätta att vara 100 kronor för yrkesarbetande och organisationer, 50 kronor för pensionärer samt gratis för studerande.

Styrelsen kommer samlas för ett möte i början av juni för att färdigställa verksamhetsplanen och fortsätta att arbeta för att stödja musiklärare i landet. 


 

Etiketter: årsmöte