Sverige sjunger

Alice Tegnér, en av de främsta skaparna av barnvisor i Sverige, ställde samman den första upplagan av Sjung Svenska Folk 1906 för Samfundet för Unison Sång. Sedan dess har mycket hänt i Sverige och i världen och nu är det dags att ge ut en ny uppdaterad upplaga av Sjung Svenska Folk.. Nu med nytt namn:
Sverige sjunger

Sångboken ska spegla all den rika kultur och de sångskatter som vi alla tillsammans äger i vårt avlånga och stora land. Musiklärarnas Riksförening har medverkat vid tidigare utgivningar och har en självklar plats i detta spännande arbete.

Framtagandet av den nya sångboken kommer att ske i samverkan med Kulturrådet, Skolverket, Utbildningsdepartementet och andra organisationer som anser det vara angeläget att skapa ett sjungande svenskt folk....

Vilka sånger skall ingå i sångboken?
Svara på enkäten eller skicka ett mail till:
musiklararnasriksforening@gmail.com​​​​​​​

I denna nya uppdaterade upplaga vill vi be alla musiklärare i Sverige att
delta genom att gå till: https://forms.gle/ToNzaaLLV3oYqqTQ8