Tillsammans är vi starkare

Bildlärarna startade i mars i år en riksförening likt den vi har för alla er musiklärare. För några veckor sedan hade vi i styrelsen för MR förmånen att få inleda ett samarbete med deras styrelse! Vi insåg alla på mötet att på många punkter kämpar vi för samma sak och tillsam-
mans blir vi ännu starkare!

Detta är början på så mycket mer men vi vill gärna redan nu dela med oss några av de planer och visioner som diskuterades på vårt första möte. Striden för återinförandet av Estetisk
verksamhet på gymnasiet. Manifestation mot avskaffandet av Elevens val i grundskolan (se nedan) .  Problematiken kring att arbetsmarknadens behov av vilka bild- och musiklärare som behövs inte återspeglas i lärosätenas uppdrag och genomförande.

Vi tror och hoppas att våra två föreningar ska stärka och utveckla varandra och förhoppnings-vis kommer detta samarbete växa och generera mycket gott för alla oss som kämpar för de praktiskestetiska ämnena i svensk skola.

Lotta Liljered, Ordförande Musiklärarnas Riksförening

Janet Eriksson, Ordförande Bildlärarnas Riksförening

 

Här kommer en hälsning från Bildlärarnas Riksförening. Vi som skriver till er är styrelsen och vi vill med detta brev presentera oss, vår förening, våra tankar och (med hänvisning till gamla tider) föreslå ett nytt, inledande samarbete. Vi har mycket gemensamt och vi kämpar nog i mångt och mycket för samma sak. Dags att kämpa tillsammans igen! Då kan vi höras mer och åstadkomma större förändringar.

Som ni kanske vet är vi en gammal förening (1884) som återuppstått- för att vi behövs helt enkelt. Vårt uppdrag består
i att föra bildlärarnas talan, värna om arbetsvillkor för bildlärarna, värna om bildämnet i sig och ämnets utveckling samt verka för ett återinförande av estetisk verksamhet på gymnasiet. Under våren har föreningen på olika sätt kämpat med timplansförslaget som ligger på förhandlingsbordet. Vi anser att konsekvensen av detta förslag slår väldigt negativt mot praktisk estetiska ämnen.

Dels anser vi att det är en förlust att förlora Elevens val som har fungerat som en ämnesfördjupning på enormt många skolor i Sverige. Och dels anser vi att det är helt oacceptabelt att förlora Elevens val utan kompensation, medan andra ämnen får en stor del av den tid som lösgörs. Ämnena SO och NO får hela 86% av tiden som lösgörs medan bild, musik och hemkunskap får dela på resten. Detta ger uttryck för en ämneshierarki vi finner
helt oacceptabel. Tiden för bildämnet har halverats sedan 1980-talet. Frågan är, vad kan man mer göra åt detta?

År 1992 skulle ett timplansförslag klubbas igenom, ett timplansförslag som prioriterade bort de praktisk-estetiska ämnena. Svartklädda studenter och lärare från Konstfack och Musikhögskolan marscherade igenom Stockholm, bärandes på en kista. På Sergels torg höll dåvarande rektor Inez Svensson ett tal.

Nu, 2021 ska ett timplansförslag klubbas igenom igen, även denna gång en rejäl
nedprioritering av de estetiska ämnena.

Nu råder en pandemi som hindrar oss att gå ut och protestera tillsammans. BILDLÄRARNAS RIKSFÖRENING arrangerar en nu EN CORONANAPASSAD MANIFESTATION. Vi protesterar, alla på sitt håll, i våra hem.

Delta i manifestationen och visa ditt och ert motstånd! Ta en bild av dig, i ditt hem
med en skylt. På skylten skriver du det du vill ändra på gällande bildämnet. Bilden ska vara i svart-vitt och läggs i i ett levande dokument på vår Facebooksida, ett dokument som utökas för varje person som deltar.

Maila ditt foto till Bildlärarnas Riksförening, skriv Manifestation på ämnesraden:
 bildlararnasriksforening@gmail.com

Bildlärarnas Riksförening
Janet Eriksson, ordf