Den nya timplanen och elevens val

MR med har varit i kontakt med Roger Persson, undervisningsråd på Skolverket. Roger Persson har hållit i utredningen; Översyn av timplaner för grundskolan

– Vad händer?
– Vi redovisade utredningen till utbildningsdepartementet den 31 mars och sedan har inget hänt.
– När skall förändringarna träda i kraft? Rimligtvis borde ju detta ske i hösten 2022 eftersom de förändrade kursplanerna skall börja fungera då. Men när det gäller elevens val så är ju detta reglerat i skollagen, så det blir en extra runda med proposition från regeringen till riksdagen, och det kan ju ta lite tid.

– Musikämnet fick 10 timmar mer? – Ja, och några ämnen till. Det handlar i grund och botten om relativt små förändringar och få timmar. När det gäller elevens val så blir det en extra runda, elevens val ingår i Skollaggen och då blir det en proposition från regeringen. Det är en del som ligger på vänt, ja, så finns det förslag på ämnesbetyg i gymnasieskolan.

– Vad händer på Skolverket för övrigt? Läromedelsutredningen är ute på remiss, den är inte klar, jag kan inte säga så mycket mer. Det skall ju vara ett grupparbete…. Ja, och där har ni MR lämnat in svar. Avslutningsvis pratar vi om att departement och riksdag kanske har nog med att bilda ny regering. Men det hastar och en del andra förslag som ändrade regler för betygsättning och förslag till ämnesbetyg i gymnasieskolan ligger i pipelinen. Vi avvaktar och ser….

Läs mer på Skolverkets hemsida

MRs arbete i frågan

Det finns anledning att höja ett varningens finger när det gäller borttagandet av elevens val och den framtida försörjningen av såväl musiklärare som yrkesmusiker.
Försvinnner elevens val i grundskolan och den estetiska verksamheten saknas i
gymnasieskolan finns det stor risk att elever som vill välja och förkovra sig inom
det estetiska området kommer stå utan möjlighet till kontinuerlig fördjupning.

Tänker du som ung att du som vuxen vill ägna dig åt ett samhälls- eller naturvetenskapligt yrke så är du garanterad elevtid i hela ungdomsskolan.

Redan idag klagar gymnasieskolor över att rekryteringen är knaper; estetprogrammen har få sökande i förhållande till tidigare år. Många av eleverna har sång som inriktning, få väljer instrument. Detta kan ha sin grund i grundskollärarnas ringa möjlighet att påverka sina elever att börja spela ett instrument. Till detta kan läggas att den nya kursplanen, som redan fått genomslag i ungdomsskolan, betonar användning av digitala verktyg framför ensemblespel på traditionella instrument.

Från de lägre stadierna ekar det att lärarna gärna sjunger med halva klassen medan den andra halvan sysslar med digitala verktyg som Garageband....? En organisation som knappast främjar estetik och kultur i ett framtida samhälle och som drabbar samtliga estetiska ämnen!

Under våren 2022 kommer Musiklärarnas Riksföreningen att tillskriva riksdagens utbildningsutskott i frågan. Ett samarbete med Bildlärarna har också inletts. Läs mer på
Tillsammans är vi starkare

Etiketter: timplan