GDPR

En stor fråga för många musiklärare just nu, och kanske än mer inför hösten 2022, är hur vi på
bästa sätt ska bedriva den undervisning som kursplanerna kräver kring digitalt skapande. I många kommuner sätter GDPR stopp för nästan all form av programvara som passar vår undervisning.
Vems är ansvaret för att de digitala verktyg som krävs för att bedriva kvalitetssäkrad undervis-
ning ska finnas tillgänglig? Vi behöver snarast ett beslut och besked kring vilket/vilka programvaror som håller både kvalitetsmässigt och säkerhetsmässigt för skolan.

Vi i Musiklärarnas Riksförenings styrelse har skickat en förfrågan till våra beslutande organ på nationell nivå och hoppas att snarast få svar som kan tydliggöra vad som gäller. Musiklärare har just nu en situation där jurister i vissa kommuner godkänner programvaror som i andra delar av landet inte får användas alls. Detta skapar en orättvis men framförallt en ojämlik situation som vi inte accepterar. Om uppdraget är att inom ramen för ämnet skapa digitalt, så måste också ansvaret på att förutsättningarna att bedriva den typen av undervisning ligga högre upp än på varje enskild skola/ kommunal nivå.

Ska vi musiklärare kunna bedriva en kvalitetssäkrad och rättssäker undervisning i digitalt skapande behöver vi tydliga riktlinjer som gör det möjlighet för varje musiklärare att få tillgång till programvaror som passar kursplanens innehåll, våra olika stadiebehov samt olika operativsystem. Alla lärare behöver även gott om tid för att kunna sätta sig in i en ny programvara och därför behöver detta beslutas om snarast!

Det viktiga är att det inte hamnar på varje enskild musiklärare att strida mot jurister i kommuner runt om i landet i sökandet efter en programvara som passar som läromedel till delar av centrala innehållet och kunskapskraven i musik. Vi vill att jämlikheten mellan skolor och kommuner ska öka, då kan det inte bero på lokala jurister vad som godkänns eller inte.

Lotta Liljered Ordförande Musiklärarnas Riksförening