Angående den reviderade timplanen

Föreningen skickade i mitten av september en skrivelse till utbildningsutskottet eftersom det saknas tydlig information om den kommande förändringen av timplanen i grundskolan. Vi saknar tyvärr fortfarande svar och väntar på svar från det nya utskottet.

Angående den reviderade timplanen
Vi i Musiklärarnas Riksförening har tagit del av de dokument som finns på skolverkets hemsida kring planen för de reviderade timplanerna. Vi vill med denna skrivelse försöka få mer information kring vad den nya timplanen kommer att innebära samt när den planeras att
verkställas.

Vi känner fortfarande stor oro för att de 10 timmar som musiken får i den nya timplanen
placerades i åk 1-3. För våra medlemmar är behovet av mer tid större på högstadiet, i lågstadiet är behovet av mindre grupper samt utbildad personal större än behovet av mer tid.

Tacksamma för återkoppling.
Med vänliga hälsningar
Musiklärarnas Riksförening
​​​

Etiketter: skrivelse regeringen