På gång - december 22

MR - enkäter
Vi jobbar för att få fram musiklärares tankar. Detta gör vi genom olika under-sökningar. På gång nu är om arbetet med den nya läroplanen. Tidigare enkäter har t ex handlat om digitala verktyg och önskemål om fortbildning. MR arbetar för att arrangera digitala möten under våren.

Remiss: MRs Basutrusningslista 

Skrivelser
MRs fortsätter sitt arbete med att påverka beslutsfattare i landet.
Läs en skrivelse om den nya timplanen  som förening en har skickat till utbildningsutskottet. 
Eller den om GDPR och digitala verktyg.