Årsmötet 2023

Årsmötet hölls 22/4 i Göteborg.

Kortfattat vilka saker som kommer vara i fokus:
-  Anordna fler fortbildningar
- Fortsätta att bevaka timplaneförändringen
- Agera när det gäller det faktum att GDPR tolkas olika i landets kommuner, vilket får konsekvenser när det gäller digitala verktyg.
- Hur blir musiklärarnas situation i “Sveriges lärare”?  Fortsätta att samarbete med andra ämneslärarföreningar.
- Fortsättta att samarbeta med olika aktörer när det gäller musikens status, dels allmänt, men också med sikte på att påverka så att estetisk verksamhet återigen införs på gymnasiet.

Läs verksamhetsberättelsen för 2022

Etiketter: årsmöte