Replik till Susanne Nyström

Replik på ledartexten av Susanne Nyström i DN 24 oktober 2023 

Reaktionerna på Susanne Nyströms ledare i DN lät inte vänta på sig utan kom snabbt och i stor omfattning. Mycket klokt har redan förts fram i tidskrifter och i kommentarsfält kopplat till artikeln. Vi kan bara understryka den av oss upplevda bristen på kunskap som ledar-
skribenten i fråga uppvisat inom området. Vi förundras över hur man utan vetenskapligt stöd eller kunskap i ämnet kan ta sig friheten att skjuta så skarpt mot det som på så många sätt bidrar såväl till den svenska kulturen, ekonomin och folkhälsan. Att se våra ämnen som något som varken har ett egenvärde eller en stor påverkan på utveckling och förmågor visar på en kunskapsbrist vi inte bara kan låta passera. En internetsökning bort så kommer alla som vill att kunna hitta gedigen forskning om vikten av de praktisk-estetiska ämnena eleverna möter i den svenska skolan.

I samhället, kulturen och livet spelar våra ämnen en mycket central roll. De samlar, engagerar och skapar mening. Värdet i att kreativt skapa, utforska ensam och tillsammans med andra genererar inte bara kunskap i det enskilda ämnet utan har en direkt påverkan på både inlärningsförmåga, psykisk hälsa, kreativitet, innovation och inte minst förståelse för omvärld, kultur, miljö samt historiska och samhällsmässiga fenomen.

De praktisk-estetiska ämnena har under lång tid arbetat för mer tid i fördelningen i timplanen. Vi har precis som många andra ämnen en gedigen kursplan med ett omfattande centralt innehåll framtaget och beslutat av Skolverket och regeringen. De praktisk-estetiska lärarna har redan svårt att hinna med som det är idag, mindre tid är det sista vi behöver. 
Sveriges elever förtjänar en utbildning i våra ämnen och Sverige som land är beroende av att vi utbildar nästa generation i våra ämnen.

Vi ber skribenten i fråga att återkomma när hon har tagit del av den forskning som finns om de estetiska ämnenas betydelse för barn och unga och ser fram emot en nyanserad diskussion baserad på vetenskapliga teorier och forskning.
 
Lotta Liljered, Ordförande Musiklärarnas Riksförening
Janet Ericsson, Ordförande Bildlärarnas Riksförening
Marielle Fahlén, Stf. Ordförande Slöjdlärarna
Kicki Liljedahl, Programledare för Musiklärarprogrammet Musikhögskolan Ingesund
Karina Ericsson Wärn, Rektor vid Beckmans Designhögskola
Nils Claesson, Lektor Stockholms Konstnärliga Högskola
Lars Andersson, Utbildningschef, Ämneslärarutbildningen i Musik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds Universitet 
Sara Ilstedt, Professor i produkt och tjänstedesign vid Kungliga Tekniska Högskolan
Johannes Landgren, T f Rektor vid Kungliga Musikhögskolan
Göran Nikolausson, Universitetslärare och verksamhetsansvarig   Make Music Matter!, Linnéuniversitetet 

Etiketter: debatt