Styrelsemöte sept 19

I helgen träffades styrelsen igen för fortsatt arbete med viktiga frågor för musiklärare, de frågor som årsmötet ville att föreningen ska fokusera på under året.

Detta är på gång:

 • Remissarbete LGR 11
  -
  föreningen kommer lämna sina synpunkter vidare.
 • Skolverkets timplan med stadieindelning genomförs i olika kommuner
  - För att kartlägga läget i landet kommer en enkät att sprida i olika sociala medier, så att vi sedan kan fortsätta arbetet.
 • Återinförande av obligatorisk estetisk kurs på gymnasiet:
  - Vi fortsätter envetet att uppvakta politiker och andra viktiga personer i landet. Detta gör vi genom att skicka skrivelser till dem och genom att återigen uppmärksamma frågan i olika medier.
 • Aktivt arbeta för att lärarutbildningen i musik ska motsvara arbetsmarknadens efterfrågan. 
  - Även i denna frågan kommer vi skicka skrivelser till såväl utbildningsminstern Högskoleverket samt  musikhögskolorna i landet.
   
Etiketter: styrelsen