Timplaneenkät

Enkät om timplanen Musiklärarnas Riksförening genomförde under 2019/2020 en enkät gällande kommunernas möjlighet att införa en gemensam timplan och hur de 230 musiktimmarna i grundskolan fördelas i respektive årskurs. Ett hundratal musiklärare har svarat. 

Några av resultaten:
- 41% av de svarande vet ej om kommunen infört en gemensam timplan (32 % har infört gemensam timpolan)
- Åk 1-3 Oförändrad tid för musikämnet? (64% har 40 min/vecka)
- åk 4-6 Oförändrad tid för musikämnet (53% har 45 min/vecka, 19% har 40 min/ vecka)
- åk 7-9 Nästan lika många har fått minskad tid som oförändrad tid (32% har 45 min/vecka, 23% har 40 min/vecka, 19% har 50 min/vecka)
- vanligast med musikundervisning ena terminen i åk 8, även vanligt i åk 7. Något mindre förekommande i åk 9
- 38 av svaren har någon form av enterminsundervisning , vanligast lektionslängden 80 min (även 90 minuter förekommer)


Har Skolverkets nya stadieindelade timplan medfört att din kommun har infört en gemensam timplan?
- 41% av de svarande vet ej om kommunen infört en gemensam timplan
- 32 % har infört gemensam timplan
- 26 % har ej infört en gemensam timplan

Etiketter: timplan enkät