Tillgången av digitala verktyg måste stärkas

MRs fortsätter sitt arbete med att påverka beslutsfattare i landet. Nedan en skrivelse som föreningen har skickat till utbildningsutskottet i slutet av mars. 

Att skapa musik digitalt är en del av kursplanens i musik centrala innehåll och kunskapskrav. För detta krävs digitala dataprogram anpassade för skolan, enheter som kan användas och en gemensam syn på vilka program/verktyg som vi musiklärare och den svenska skolan
ska ha tillgång till.

I MR:s enkätundersökning under januari månad 2022 bland musiklärare runt om i Sverige svarar 25% att dom helt saknar digitala verktyg för att kunna bedriva den undervisning som styrdokumenten kräver.
25% av de resterande musiklärarna är oroliga inför framtiden då avtal löper ut, pengar
ska sparas eller de enheter som finns på skolan inte passar med programutbudet som
skolan kan använda 50% av lärarna är mycket nöjda. Dessa 50% använder de program/digitala verktyg som resterade lärare inte har och får tillgång till.
Det framgår av enkätsvaren att jurister inom kommuner och privata skolkoncerner tolkar GDPR olika. Det framgår också tydligt att skolor satsar olika mycket pengar på att köpa in licenser för dataprogram.

Musiklärarnas Riksförening vill med denna skrivelse visa på den ojämlikhet som råder i
svensk skola och som i förlängningen påverkar kvalité, förutsättningar och resultat för
eleverna i ämnet musik.
Vi behöver snarast ett beslut och besked om vilket/vilka digitala programvaror som
”håller” såväl kvalitetsmässigt och som säkerhetsmässigt inom den svenska skolan.

Musiklärare har just nu en situation där jurister i vissa kommuner godkänner programvaror som i andra delar av landet inte accepteras. Detta skapar en orättvis men framförallt en ojämlik situation.

Ska vi musiklärare kunna bedriva en kvalitetssäkrad och rättssäker undervisning i digitalt skapande behöver vi tydliga riktlinjer som gör det möjlighet för musiklärare att få tillgång till programvaror anpassade till kursplanens innehåll samt till de operativsystem som före-kommer på marknaden, detta oberoende hur jurister och huvudmän tolkar GDPR. Just nu är det många enskilda musiklärare som själva driver frågan mot huvudmän och jurister, här behövs en nationell samsyn för att vi musiklärare ska kunna utföra vårt uppdrag.

Göteborg 220325
Musiklärarnas Riksförening
Lotta Liljered