Årsmötet 2022

Denna gång kunde årsmötet genomföras live på plats i VIlla Belparc i Göteborg. Med på distans fanns också mer långväga gäster. Efter de sedvanliga årsmötespunkter, där styrelsen fick godkännande för sitt arbete under 2021, användes tiden till att diskutera det kommande året. I det ingår bl a införandet av den nya kursplanen och det faktum att det finns många frågor som MR behöver fortsätta att bevaka som t ex den nya timplanen. Föreningen har inlett ett samarbete med Bildlärarnas Riksförening med tanke på att de finns flera frågor som är gemensamma för de båda ämnena. 
Ny i styrelsen för det kommande året är Kia Skog. 

Läs verksamhetsberättelsen för 2021

Etiketter: årsmöte