Brev till Metta Fjelkner

Metta Fjelkner intervju för SVT. Källa Flickr Metta Fjelkner intervju för SVT. Källa Flickr


Ställer du upp för dina medlemmar, Metta Fjelkner?

Vi inom MR, Musiklärarnas riksförening, känner oss bestörta över dina kommentarer till Kulturnytts program den 15:e september 2010 angående de estetiska ämnenas situation i gymnasieskolan. I programmet uttalas farhågor över att arbetstillfällena på gymnasiet kommer att minska drastiskt för bild- och musiklärare när estetisk verksamhet tas bort. Dessa farhågor delas av Agneta Lundberg (s), utbildningsutskottet, som gör följande kommentar:

"Ja det är klart att dom tappar jobben, alltså det blir ju betydligt mycket mindre för det är ju bara dom som väljer till det då som kommer att läsa dom ämnena, inte dom andra, så det är ju klart att det kommer ju minska drastiskt på arbetet för dom lärarna".
 

Enligt ditt uttalande delar du inte alls denna oro, utan säger:

"Dom elever som redan på grundskolan har blivit intresserade utav estetiska ämnen, som spelar instrument eller som på annat sätt sysslar med estetisk verksamhet och tycker det är väldigt kul; min bild är att de kommer att vara fortsatt lika intresserade framgent som de är idag så att egentligen så skulle jag kunna säga att det blir i stort sett plus minus noll alltså att att det blir lika många framöver som det har varit idag".
 

Vilken situation anser du kommer att vara plus minus noll? Vad tänker du säga till alla praktisk-estetiska lärare som inom de närmsta åren förlorar sina timmar i estetisk verksamhet? Känner du inte till att estetisk verksamhet har varit ett kärnämne sedan LPF-94? Delar du inte alls den uppfattning som den erkända skolforskaren Ann Bamford lägger fram i sin forskningsrapport The Wow Factor där hon menar att kreativiteten som tränas i de estetiska ämnena är av stor betydelse för framgång i vårt samhälle? Varför ska vi som musiklärare tillhöra LR?

MR ser fram emot ditt svar inom kort!
 

För Musiklärarnas Riksförening
Kristina Stenborg, ordf.
Onsala 20101016

Etiketter: läroplan skrivelse lr