MRs stipendium

Möjlighet att ansöka om stipendium har du som är musiklärare och är MR-medlem

Ansökningsperiod för 2024 är:
7 januari till 15 mars och 20 augusti till 15 oktober

Stipendiesumma:
1.000 kronor - 10.000 kronor

Kriterier:
Du kan söka stipendium inom följande områden:
· Du bedriver undervisning som ger synbara resultat för dina elever i din kommun och dess invånare i t ex form av konserter.
· Du planerar att bedriva musikprojekt på din skola, eventuellt i samarbete med annat ämne

Ansökan måste innehålla en beskrivning av ett konkret arbete eller projekt med en tydlig målsättning, tidplan och budget. Projektet ska ha anknytning till ditt arbete som musiklärare.

Urvalsprocess
När ansökningstiden gått ut vidtar urvalsprocessen. I urvalsprocessen involveras då, MR:s styrelse och eventuellt andra musiklärare med kompetens inom stipendieområdet.

Styrelsens uppgift är att bedöma ansökningarna för att avgöra vilka ansökningar som bäst svarar mot de uppsatta kriterierna. Föreningen kommer inte att motivera sina beslut när besked ges om vilka projekt som beviljats stipendier. Du som inte fått din ansökan beviljad kommer att få besked via mail. MR:s beslut kan inte överklagas.

Stipendieutdelning
Stipendierna utdelas årligen i maj och november eller tidigare. Stipendiaterna kommer att publiceras på MR:s hemsida.

Redovisning av projekt:
Senast ett år efter att stipendiet tilldelats dig förväntas du redovisa hur det har gått med ditt projekt.

Skicka din ansökan till:
musiklararnasriksforening@gmail.com

Etiketter: stipendium