Ordspråksskatten

Att bli grammisnominerad som bästa barnskiva 2009 är knappast fy skam. Nu uppskattade visserligen grammisjuryn Bröderna Lindgrens barnskiva, "Presenterar meningen med livet", mer än Linda Börjessons "Ordspråksskatten". Men att "Ordspråksskatten" var nära att nå ända fram, det är vi säkra på.

Ordspråksskatten förvånar med sina autentiska sånger framförda av barn i de lägre skolåldrarna. Det vi uppskattar är att sångerna känns äkta, autentiska på något sätt. Sångerna ackompanjeras av musiker som spelar på "riktiga" instrument.

Arrangemangen är genomarbetade och spännande på många plan. Sångerna som framförs i åtskilliga genrer stimulerar till lyssnande och lystet undersökande av den egentliga innebörden av "Man skall inte göra en höna av en fjäder" och "Tomma tunnor bullrar mest". Sånglust som lockar till diskussionslust? De 17 sångerna och ordspråken är härligt och fantastiskt illustrerade av Karen Othelius. Vi skulle nog köpa boken enbart för bildernas skull, klippa ur och rama in. Nu får vi liksom de härliga ordspråkssångerna på köpet (!).

 

I bokens andra del finns en skattkista att ösa ur. Här finns det guldmynt i form av texter, lekar,
skrivuppgifter, dramaövningar, målaridéer och frågor som knyter an till sångerna och ordspråken. I bokens illustrationer finns också finurligt gömda nycklar. Dessa nycklar, som går till outforskade rum, skall symbolisera det som finns under ytan, det som man kan läsa mellan raderna, det som "ordspråken egentligen åsyftar".

 

Boken lämpar sig, förutom att användas som ren sångbok i hem och skola, mer än väl som temabok i de lägre skolåldrarna, en bok för samverkan i många av skolans ämnen. En bok för livet om etik och moral.

 

musikläraren gratulerar Linda Börjesson och Karen Othelius till en ovanligt verklighetsnära lärobok, där "meningen med livet" också kan hittas.

Etiketter: recension