700 elever

För två år sedan i september var jag med på en studiedag i Öjaby församlingshem utanför Växjö,
som den för oss alla välkända Gullan Bornemark höll i. Gullan och kantorn i församlingen, Eva Johansson Rydman, hade tillsammans med en barnkör övat in sånger ur Gullans välkända
repertoar inför studiedagen. Och sångerna gick hem, det märktes mer än väl! Barnen och vi vuxna
strålade och sjöng av hjärtans lust sånger som Sudda, sudda, Min ponny, Är du vaken Lars?, Hallå,
Hallå och Gå i solen. Sångerna är ju klassiker inom barnvisegenren. Gullan är nu 82 år och är full av
energi, entusiasm och glädje! Vid fikat nämnde jag för henne att jag jobbar med elever i svenska för
invandrare (sfi) och att vi använder oss av ramsor och sjunger visor som en metod för att lära ut svenska. Då berättade Gullan att hennes dotter Eva Bornemark undervisar på nästan samma
sätt i Malmö. Vilket sammanträffande!

 

För några veckor sedan, i sportlovsveckan, passade jag på att besöka Eva Bornemark på Komvux
Södervärn i Malmö. Där har hon ca 700 elever (!) som hon sjunger med. Eva har 24 grupper i " Svenska med sång" och tre körer som alla heter "Världens kör". En av dessa körer består av elever från Särvux.

Under mitt besök fick jag lyssna på fyra intensiva lektioner. Eva spelar de enkla men välgjorda melodierna på piano och visar texterna på overhead. Det säger bara "swish" så är lektionen slut och
eleverna lämnar aulan med ett "tack" och med varma leenden.

 

Hösten 2000 inrättade Malmö kommun en musiklärartjänst för Eva där uppdraget var att lära deltagare inom sfiundervisningen svenska genom att sjunga mycket. Eva är utbildad rytmikpedagog.
Tidigare arbetade hon under 16 år som församlingsmusiker i Svenska kyrkan.
Med erfarenheter från sång och musik med såväl gamla som unga började hon sitt nya jobb. Hon fick helt fria händer att utforma undervisningen. Det blev halvtimmeslånga grupplektioner i ämnet
"Svenska med sång". Fredagarna är vikta för komponerande och förberedelser, tid som ingår i hennes anställning. Då vilar Eva rösten men inte fingrarna! På datorn sparas sång efter sång med texter som liksom Gullans är lätta att förstå och har en naturlig rak ordföljd, rytm välfunna uttryck på normal, modern svenska.

 

Eva har som nämnts tre "Världens kör " – lektioner i veckan, där intresserade deltagare sjunger med målet att framträda inför publik. När det ordnas konferenser i Malmö sjunger "Världens kör". Dessa
möten ger körmedlemmarna från alla världens hörn möjlighet att vidga sina kontakter med det svenska samhället. Många åhörare blir djupt berörda av konserterna; det är mycken värme och glädje som rör sig över scenkanten mellan publik och kör!

 

Eva berättar att hon idag är mer kreativ än någonsin och skriver en eller fler sånger varje vecka. Hittills har hon komponerat ca 80 sfi-sånger, bruksmusik av hög klass som tyvärr ännu inte finns
utgiven på förlag.

 

Väl hemkommen till Alvesta har jag använt åtskilliga sånger och fått gott gensvar från eleverna, kanske mest från dem som nyligen börjat med det svenska språket.
Nu är frågan: Vem i Sverige har fler sångelever än Eva?

 

Jag undrar jag...
Sven Rydgård, musik-och matematiklärare i Alvesta
samt MR:s kassör

(Två av Evas sångtexter)
I Sverige finns det många nationer,
i Sverige finns det många religioner.
I Sverige finns det många traditioner
och nio miljoner!
Ta min hand, jag vill hälsa på dig!
Hur är hälsan, min vän, mår du bra?
Vill du hälsa din familj
att jag tänker ha en fest.
Ni får gärna hälsa på mig idag!

Etiketter: undervisning reportage