Bara två nothandlare kvar

Rubrikens lydelse,"Bara två nothandlare kvar i landet", är en sanning med modifikation.
Endast två "analoga nothandlare" finns kvar. Nothandlare på nätet som levererar digitala noter finns det gott om.

Idag finns det två specialiserade notbutiker kvar i Sverige med ett brett sortiment av noter. Procura i Göteborg och Aulos i Stockholm. För 50 år sen fanns det ungefär 300 butiker med notsortiment.
Anledningarna till nedgången är flera. Den olagliga kopieringen är väl den dominerande.
I Mitt i Musiken 1 juli 2010 berättas om en högskola som kopierar noter på kvalificerat sätt. Dessa kopior kan enbart en expert skilja från originalnoterna. En annan och viktig anledning är musikskolornas minskade resurser. Den traditionella notbundna undervisningsformen har också
fått ge vika för en mer gehörstraderade undervisning.

Notkrävande instrument som piano överges och mer gehörsbaserade instrument favoriseras.
Kopiering är en stor anledning till att försäljningen av noter går ner. Peter Lindqvist på musikförlaget Notfabriken säger i Mitt i Musiken att "snart kan det bli svårt att få tag på Taube. Utan nothandlarna
skulle den smala musiken dö ut. Nothandeln är själva livsnerven när det gäller den smala musiken. Smal musik går bara att få tag på i nothandlarna".


Och det är väl så att det är idag är enbart musik från melodifestivalen i rocksättning med gitarr, trummor och elbas som säljs? När försäljningen går ner har man inte råd att göra nyutgåvor av den smalare musik. Utan nothandlarna skulle mycket av noterna till den smala musiken försvinna.

Etiketter: noter