Scorecleaner

ScoreCleaner - kortaste vägen mellan musik och notation?

"Bättre än slumpen !". Det är Sven Ahlbäck som är lite "verbalt yvig" i samband med en föreläsning en oktobertorsdag 2011 på Artisten i Göteborg. Det som åsyftas är det nya notationsprogrammet ScoreCleaner som är programmerad att uppfatta och notera det som spelas på ett midiinstrument bättre än slumpen, i själva verket i fler än 9 fall av 10 och på kortast möjliga tid, d.v.s. på några sekunder.

 

Sven Ahlbäck är professor i folkmusik vid Musikhögskolan i Stockholm och har tillsammans med Sven Emtell konstruerat ScoreCleaner. Sven Ahlbäck har en gehörsbunden musikbakgrund som fiolspelare. I socialt inkluderande miljöer där människor lärde sig och spelade utan noter väcktes intresset för på vad det egentligen är som vi uppfattar som en melodi . "Det är denna kunskap som vi har försökt lära en dator", säger Sven Ahlbäck. Han fortsätter: "Musik är universellt språk som överskrider alla kulturella barriärer. Men vad är det som är gemensamt? Vad är grundläggande? Vad är lika? Vad är olika? Var börjar och slutar en fras? Vad är puls och takt? Detta är frågor som vi sysselsatt oss med".

 

De både "svennarna" Ahlbäck och Emtell har lärt datorn musikens musikkulturella betingelser. Det låter ambitiöst men resultatet är häpnadsväckande. Teorierna bakom programmeringen bygger på gestaltpsykologi och kommunikationspsykologi i förening. I korthet bygger programmeringen på följande grundläggande utgångspunkter:


• Vi människor söker efter det som är lika i förhållande till det som vi hörde tidigare?
• I valet mellan tolkningar väljer vi den som framstår som tydligast (pregnans).
• I den spontana processen reducerar vi informationsmängden (kognitiv ekonomi)
• Vi söker sammanhang och meningsfullhet i informationen (koherens och signifikans)

 

 

För att förstå bättre frågar Musikläraren efter föreläsningen Sven Ahlbäck vad det är som ScoreCleaner "tvättar bort"?
"Den digitala upptagningen av det vi spelar skapar en digital massa som vi egentligen inte vill se. Notation är väldigt mycket konventioner och vi vet knappast hur komplicerat det som vi spelar verkligen är... men ScoreCleaner, som exempelvis skiljer mellan rytmiska förändringar och tempoförändringar, rensar upp och skapar en mental representation som vi kan förstå.

 

"Är ScoreCleaner bättre än en människa på att uppfatta musik?"
"Knappast, men ScoreCleaner uppfattar struk- turer väldigt snabbt och den är snabb på att notera. När du börjar spela skapar programmet direkt en bild i noter av puls, taktart, rytm och melodi - utan att du lyft en penna. Du får direkt en "vettig" notbild som du kan justera eller behålla. Förresten, har du spelat in ett musikstycke på band och därefter försökt skriva ner det för hand...? ScoreCleaner är snabbare än den mänskliga handen.

 

Sven ler vänligt och Musikläraren frågar:
"Men bättre än slumpen...?" Sven ler igen och hänvisar till ScoreCleaner och hemsidan: www.doremir.com

 

Etiketter: tips