Timplanen - finns den?

Timplanen – finns den? Frågan verkar något onödig eftersom den tid som eleverna skall ha varje ämne i grundskolan är lagstadgad i en bilaga till läroplanen – i timplanen. För musik är antalet timmar 230. Frågan huruvida eleverna verkligen får de lagstadgade timmarna har tidigare varit aktuell men "ljummen" alltför länge. I och med införandet av LGR11 och högre kunskapskrav verkar det emellertid som om debatten tagit fart ordentligt.

 

Lärarnas Riksförbund har gjort en undersökning som kartlagt antalet timmar i matematik i åk 8. Antalet timmar varierade från 71 till 125 timmar! Den nationella timplanen stipulerar att en elev skall ha 900 timmar i matematik. Att antalet timmar i en årskurs varierar kanske inte är så konstigt men vem kontrollerar att eleven får sina lagstadgade timmar efter nio år i grundskolan? Skolinspektionen gör det inte!

 

Det finns skolor som omfattas av "den timplanelösa skolan". Hur många timmar får eleverna i detta projekt i respektive ämne? Fan vet! Ett exempel är Ljusdals kommun, som deltagit i det timplanelösa projektet, där det saknades 220 timmar av de lagstadgade 330 timmarna i slöjd när vårterminen började för niondeklasserna. Har eleverna fått en reell möjlighet att nå kunskapskraven? Är detta tecken på en likvärdig skola?

 

Uppsalalärare kräver 270 timmar musik!

Musiklärarnas Riksförening fick ett mail från en musiklärare i Uppsala kommun. Läraren berättar att Uppsala kommun skall ha en gemensam timplan för alla skolor. Tiden för musikämnet kommer att minska avsevärt. Tidigare har de flesta skolorna i kommunen kunnat lägga till tid spridd över åren för gemensamma projekt. Detta kommer inte längre vara möjligt. Tanken med en gemensam timplan är att eleverna lättare skall kunna byta mellan de kommunala skolorna(!). Brevskrivaren påstår att detta är nog något som sker över hela landet. Musiklärarna i Uppsala har skrivit ett brev till Uppsalas fyra skolchefer och pratat med sina rektorer. Musikläraren citerar ur brevet:

 

"Den här processen har gått mycket snabbt och skett bakom lykta dörrar. Att vi musiklärare fick reda på detta var en ren slump. De flesta rektorerna har inte sagt något till sina musiklärare, så många visste ingenting. En del musiklärare misstänker även att de estetiska ämnena sakta håller på att tas bort från skolan. Man tror att "Skapande skola", som är ett försök just nu, skall visa att ämnena inte behövs. Barnen kan få kultur på annat sätt. En annan anledning skulle vara en anpassning till förhållandena i övriga Europa där estetundervisningen anordnas på annat sätt. I Sverige finns den för alla elever".

 

Musikläraren ringde upp en av musiklärarna i Uppsala, Charlotte Zetterström.
– Det verkar som ni varit framgångsrika i er kamp för musikämnet i Uppsala?
– Ja, det kanske man säga. Men vi är knappast nöjda. Men det är klart, skolchefernas första förslag var ju en minskning av musiktimmarna till 223 timmar i grundskolan. Och vi fick bara ett mail en vecka innan beslut skulle tas. Vi behöver fler timmar!
– Vilket blev det slutliga beslutet?
– Enligt affärsområdeschefen för grundskolan Lars Romanus så har inget ämne prioriterats hö- gre tidmässigt än något annat ämne. Det är Lgr11:s timplan som gäller. Fördelningen mellan stadierna bygger på skolverkets antagande av den undervisningstid som ska ligga till grund för konstruktionen av kunskapskraven i Lgr11.
– Då har man följt skollagen?
– Ja, på sätt och vis. Men tidigare hade enskilda skolor möjlighet att få fler timmar i musik. Nu är det låst.
– Hur menar du?
Jag har hört att det finns anvisningar till rektorerna att musiktimmarna skall ha denna fördelning.

Det är ju knappast ett bra förslag. Vi får hoppas att det blir upp till varje rektor att bestämma.

 

Enligt skolsamordnaren i Uppsala kommun Magdalena Olander så är beslutet att 59 timmar skall ligga i åk 1-3, 92 timmar i åk 4-6 och 79 timmar i åk 7-9. Vi behöver minst 60 minuter i veckan under högstadieåren. 79 timmar under tre år är alldeles för få timmar. Sedan tror jag mig veta att även skolcheferna är medvetna om att det finns brister i lärarbehörigheten vad gäller de tidigare skolåren och då skall man kanske lägga flest timmar i de högre skolåren där det finns fler behöriga lärare?

 

– Hur känns det nu?

Vi är frustrerade over situationen. Vi vill känna ansvar för eleverna och kunna ge dem de kunskaper i musik som de behöver för att de skall nå kunskapskraven. Visst, musikämnet är ett förhållandevis litet ämne, men har fått ett utökat innehåll och en ökad ambi- tionnivå, kan man säga. Detta gäller på sätt vis för alla ämnen. Men musikämnet har så få timmar. Andra ämnen har så många fler! Genom att låsa fast timplanen på detta sätt saknas möjlighet till flexibilitet och lokala lösningar på enskilda skolor.

 

– Vad händer härnäst?

– Vi tänker gå vidare till tidningar och tv. Lokaltidningen Uppsala Nyheter kommer att göra en artikel, det vet jag. Vår ambition är skapa debatt.

 

– Det är imponerande att ni har fått med er så mänga lärare i uppropet. Tror du att ni får med er några andra än "bagarns barn"?
– Vi får hoppas det

 

Etiketter: timplan upprop