MR på Skolforum 2016

Ett sextiotal lärare hade hittat till sal T3 och musiklärarnas Riksförenings program på Skolforum i Stockholm tisdag 1 november. Det övergripande temat för tisdagens musikprogram var: Digitala verktyg och dess användning i musikundervisningen.


Förmiddagen hade börjat med ett antal presentationer inom olika användningsområden under rubriker som; Musicera med roboten Dash!, Remake ljud!, Skapa elektronisk musik på Raspberry Pi!, Bygg en gitarr och programmera toner! Och Jason ”Timbuktu” Diakité som pratade om ”mångfald”.
 
Efter lunch inledde Musiklärarnas Riksförening ordförande Kristina Stenborg själva
”musiklärarprogrammet” med att redogöra för föreningens historia och nuvarande verksamhet. Kristina betonade betydelsen av kommunikation mellan musiklärare och MR. ”Genom våra kontakter oss emellan hittar vi gemensamma ytor varifrån vi kan gå vidare, påverka och utveckla musikämnet”,
sa hon bland annat. Kristina ställde frågan till auditoriet: Hur många elever har ni i era
grupper? Hon fick spridda svar. Alltifrån 20 till 32 elever i varje undervisningsgrupp. I denna fråga behövs definitivt kommunikation och gemensamma krafter…

Därefter introducerade Kristina eftermiddags- programmets första föreläsare Göran Nikolausson, lärare på Linnéuniversitet och bl.a. initiativtagare till Musiklärarportalen.se. Under temat Digitala verktyg i musikundervisningen – flera flugor i samma smäll, redogjorde Göran för ett antal verktyg som både kan stimulera elevers lärande och underlätta för musiklärare. Enligt den Nationella Ämnesutvärderingen (NÄU13) är musikämnet personlighetsutvecklande men det ”mekaniska spelandet och den motoriska färdighetsinlärningen” tar för stor plats. När det gäller den estetiska upplevelsen och elevernas kreativitet kan de digitala verktygen tvinga eleverna till musikaliska ställningstagande  avseende timing, flyt och passande karaktär.
Göran visade därefter en film där elever använder iPads som ”musikinstrument” och där det tydligt framgår att detta ”verktyg” ger eleverna estetiska upplevelser av andra dimensioner än vid traditionellt ensemblespel.
Göran menar att musiklärare behöver kompetensutveckling i digitala verktyg och röjer avslutningsvis att Skolverket ”släpper” ett sedan länge utlovat och efterlängtat stödmaterial i digitala verktyg i mitten av november. Information finns på Skolverkets hemsida.

Så äntrades scenen av Tekman som varken ville vara med på bild eller stoltsera med sitt riktiga namn. Tekmann är en artist och ”ett elektroniskt musikprojekt” från Gotland där all musik skapas och framförs med ombyggda gamla Game Boy-enheter och modifierade leksaker. Musikgenren kallas “Chipmusik” eller “8-bitmusik” där en stor vikt tillskrivs det karaktäristiska soundet från ljudchipen i de gamla tv-spelskonsolerna från 1980-talet. Programpunkten var intressant och spännande om än något för tekniskt vinklad.

Crescendo är ett nytt digitalt undervisningsmaterial från förlaget Gleerups. Crescendo är en interaktiv ”bok” för elever i musik i åk 7–9. Materialet, som presenterades av läromedelsutvecklaren Ewa Ekdahl, innehåller lektionstips, fakta, arbetsblad, filmer, ljudklipp, länkar och faktiskt möjligheter för lärarna att lägga in eget material. Som avslutning på varje moment finns ett självrättande test som efter rättning skickas till ”lärarens bok

Nu var det dags att presentera musik-undervisning med utgångspunkt i hip-hop. Föreläsaren Karin Hassle, som presenterade sig som musik- och sångpedagog, sångerska, låtskrivare och författare, tog med sin entusiasm och livsglädje auditoriet med storm.
Utgångspunkten var som sagt hip-hop-musik och då framför allt musikbakgrunderna. Karin visar hur hon och eleverna lägger bakgrunder med mobiltelefon och i-pads, använder Garageband, rappar fram fakta i musikhistoria, geografi och NO. Karin avslutar med en ”Staffanrap”.

Till sist tog MR:s Kristina Stenborg till orda och tackade deltagarna för tålamod och engagemang och bjuder in till mingel och musik med Jason ”Timbuktu” Diakité. Sammanfattningsvis konstaterar vi att det är härligt och stimulerande när musiklärare träffas!