Årsmötet 2018

Musiklärarnas Riksförenings årsmöte 2018 hölls lördagen den 4 april i Göteborg. Kristina Stenborg valdes om som ordförande. I styrelsen ingår fortsättningsvis Malin Olah, Tyresö, Sven Rydgård, Alvesta, Katarina Landerstedt, Pixbo, Torbjörn Agerberg, Mölndal, Jonas Larsson, Lerum och Rune Fredriksson, Västra Frölunda. Förutom nämnda styrelseledamöter deltog bl.a. Charlie Börjesson som med stor inlevelse och berättartalang redovisade sina musiklärarerfarenheter och sina fajter med oförstående skolledningar.

Årsmötet utvecklades tack vare denna inledning till ett expansivt och givande möte mellan åsikter och deltagare. Föreningens ambition är fortsatt hög. Under det kommande verksamhetsåret kommer föreningen att arbeta vidare med att stödja musiklärare oavsett facklig tillhörighet. MR är sedan 2004 en självständig och oberoende förening för alla musiklärare och blivande musiklärare. Årsmötet menade att ett vidgat samarbete mellan MR och lärarfacken skulle gagna verksamheten.

En fortsatt digitalisering av föreningens tidning Musikläraren känns idag mer angeläget än tidigare. Inför årsmötet hade föreningen bett om medlemmarnas åsikt i frågan. Inga synpunkter hade inkommit. Som tidigare informerats om meddelade Skolverket att man hade för avsikt att dra in statbidraget till samtliga ämnesföreningar. Efter ämnesföreningarnas påtryckning till bl.a. skolminister Gustav Fridolin har bidragen återförts om än i mindre omfattning.

Årsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att ta fram förslag till förändring av tidningens utgivning samt undersöka reklamfinansiering via hemsidan. Rekrytering av såväl medlemmar som styrelseledamöter är en på årsmötena återkommande punkt. Efter diskussion beslutades att återkommande använda Facebookgruppen ”Musiklärarna” som rekryteringsbas. MR måste bli tydligare att visa vad föreningen anser och arbetar med. Efter diskussion beslutades att sänka medlemsavgiften från 250 kronor till 200 kronor. Inga motioner hade för övrigt inkommit till årsmötet 2018.

Etiketter: årsmöte