Gitarrmästaren

Förlag: Gehrmans

Är det du som är den blivande gitarrmästaren?
Det är i alla fall Mårten Falks avsikt. Att läraren och läroboken har ambitioner och har förväntningar är bra. Gitarrmästaren 1 har tydliga förväntningar; eleverna skall lära sig en god handställning, notläsning samt träna upp puls- och rytmkänslan. Efter många år som gitarrlärare vet Mårten Falk att det är i den ordningen man skall börja. Eleverna skall också bli entusiasmerade och inspirerade att lära sig mer. ”Det som är roligt, är lätt att lära sig”, påstår författaren.

Det är en väl genomarbetad lärobok som kryper fram i sakta mak, i ett tempo där eleverna genom bl.a. skriv- och rytmövningar har god tid att lära sig. En av de första låtarna är ”Lilla snigel”, i vilken ackordtonerna spelas med högra handens tumme på gitarrens femte och sjätte sträng, eleven sjunger till och läraren kompar. Och så fortsätter det, lugnt och fint.

Basspelet blir lite mer avancerat och övergår till melodi och notspel med start i ”a-molls skala”. Det första ackordet eleverna lär sig är ett e-moll-ackord som dyker upp i låten ”Fru Johanssons husdjur”. Inalles lär sig eleverna ett femtontal ackord som i varianter byggs upp på tonerna: d, a, e, g f, och c. Smart. Här hade vi visserligen gärna sett att författaren skiljt mellan c och C; c med liten bokstav betecknar en ton, C med stor bokstav betecknar ett ackord.

Strax före den avslutande delen med musik för jul- och sommarlov samt ensemblearrangemang gör eleverna ett diplomprov. För att klara provet skall eleven spela en a-mollskala från sträng till fem till tre, spela en valfri melodi samt spela ett ackordstycke som eleven sjunger till. Det klarar nog de flesta eleverna! Sist i boken finns Mårten Falks kloka ord till läraren. Här hittar vi också målformuleringar, tips och idéer för inlärning och övning. Lycka till!

Etiketter: recension tips